למנוע

בעיות משמעת לפני
שהן מתרחשות

השאירו פרטים

לקבלת גישה להדרכה

ענת אורן - מנתחת התנהגות ומנחת צוותים חינוכיים

למנוע

בעיות משמעת לפני
שהן מתרחשות

השאירו פרטים

לקבלת גישה להדרכה

ענת אורן

אצל מי היכולת לשנות התנהגות של ילד, אצלנו או אצלו?

מה מבדיל בין מורים
שמצליחים ללמד לכאלו שמסיימים
את היום מותשים ושחוקים?

מה המפתח לשינוי
המצב הזה אצלך,
בכיתה שלך?