הפחתת בעיות משמעת בכיתה – המעבר מכיתה מפריעה לכיתה לומדת ושקטה

בעיות משמעת בכיתה

לרוב, מקורן של בעיות המשמעת בכיתה טמון בסביבה ולא בתלמיד. לכן, הפתרון לבעיות אלו מתחיל בשינוי הסביבה.

ניתן לחלק את הפתרון לשני שלבים:

שלב טרום ההתנהגות

האופן בו המורה מעביר את השיעור ונותן הוראות לתלמידים, מוביל לעתים להתנהגות המפריעה.  היום קיים בלבול אצל חלק מהמורים לגבי הדרך בה יש לתת לתלמידים הוראות והם מציגים לתלמידים בקשה: "תוציאו מחברות, בסדר?" במקום הוראה: "נא להוציא מחברות".

הוראה עם סימן שאלה בסוף משפט היא בעצם בקשה, המספקת לתלמיד פתח לסירוב. נוצרת כאן תגובת שרשרת, במהלכה התלמיד לא נענה לבקשת המורה להוציא מחברות וכתוצאה מכך הוא משתעמם, אינו לומד ומפריע.

השלב שלאחר ההתנהגות

תלמידים אשר נענים להוראות או בקשות המורה, צריכים לקבל התייחסות חיובית לעצם ביצוע ההוראה. כאשר נראה את ההיענות כמובנת מאליה ולא נתייחס לעצם ביצועה, התלמידים יפסיקו למלא אחר הוראות המורה. לכן, יש מקום להחמיא ולחזק את התלמידים הללו למשל: "כל הכבוד לדניאל שהוציא ציוד!" או "רוני הוציאה את המחברת ממש מהר, מעולה!"

מחמאות וחיזוקים חיוביים מעודדים התנהגות חיובית של תלמידים, המשתוקקים לתשומת הלב של המורה. תלמידים נוהגים לחקות את התנהגותם של תלמידים אחרים וכשתלמיד מקבל פידבק חיובי על היענות להוראה, הם יענו לה גם כן כדי לזכות במחמאה או בתשומת הלב החיובית של המורה.

כיצד בעיות משמעת משפיעות על למידה אפקטיבית?

בכיתה עם בעיות משמעת רבות כמו: פטפוטים בלתי פוסקים, סרבנות, שוטטות של תלמידים בכיתה, יציאה מהכיתה ללא רשות ועוד, המורים עסוקים בעיקר בהשגת שליטה על התנהגות התלמידים, בטיפול ברעש ובהפרעות של התלמידים, במקום במלאכת ההוראה.

ניתן להגביר את זמן הלמידה האפקטיבי בשיעור על ידי הגדרת חוקי התנהגות ברורים שיאכפו באופן עקבי, באמצעות מחמאה או משוב חיובי אחר על התנהגות התלמידים ולא בהכרח על התוצרים האקדמיים שלהם. ניהול כיתה יעיל מוביל ללמידה אפקטיבית ולהפחתת בעיות משמעת במהלך השיעור.

התמודדות עם בעיות משמעת בכיתה

אנחנו לא מצפים מהתלמידים ל-100% התנהגות חיובית כל הזמן. חשוב לזכור שאף אחד מאתנו אינו רובוט המתפקד באופן זהה בכל יום ובכל שעה – לפעמים תלמיד קם על צד שמאל ומותר לו לא להיות במיטבו. לכן, למידה בשיעור של 80% ומעלה, נחשבת כזמן למידה אפקטיבי.

בתהליך ניתוח ההתנהגות, אותו אנחנו מבצעים בכיתות במשך כארבעה חודשים, אנחנו מתחילים באחוז למידה מסוים ולאחר ההתערבות הוא עולה במידה ניכרת. לדוגמה, בכיתה בדרום הארץ עמה אנחנו עובדים בימים אלו, בפרק זמן של ארבעה חודשים, אחוז הלמידה האפקטיבית עלה מ-30% ל- 90%!

סיפור בעיות משמעת בכיתה: ניתוח אירוע משמעת בכיתה ג' בבית ספר בדרום הארץ

מדובר על הכיתה המאתגרת ביותר בשכבה ג' בבית הספר. התלמידים בכיתה מציגים רמת לימודים נמוכה ופערים אקדמיים רבים בין התלמידים.

בכיתה זו יישמנו תכנית מוטיבציה נושאת נקודות, במהלכה כל תלמיד מקבל נקודות בכל שיעור על סמך התפקוד שלו וצובר כוכבים. בסוף כל שבוע התלמיד מקבל פרס, בהתאם למספר הכוכבים שצבר. בעקבות יישום תכנית זו, האקלים הכיתתי השתנה מקצה לקצה – מכיתה מפריעה ורועשת לכיתה שקטה ולומדת.

לאחר סיום התהליך שוחחתי עם התלמידים ואחד מהם הצביע ושאל אותי אם רעיון הנקודות היה שלי. השבתי לו בחיוב והוא אמר לי: "תודה רבה". זה היה רגע מאוד מרגש עבורי! כשתלמיד מרגיש את השינוי זה מדהים ומתגמל.

בשיח על התכנית, שעלה מצד התלמידים, הם החמיאו לכל מי ששיפר את התנהגותו ותפקודו הלימודי. להפתעתי, התלמידים ציינו שגם בהפסקות יש הרבה פחות בעיות משמעת. כלומר, ההתנהגות החיובית במהלך השיעור השפיעה על ההתנהגות בהפסקות (שלא נכללה במטרות התכנית).

ניהול כיתה ופתרון בעיות משמעת

על מנת לאפשר למורה להתרכז בניהול השיעור, בהקניית חומר לימוד ובהתקדמות בו, חשוב שהתלמידים יתנהלו באופן עצמאי ככל שניתן ולשם כך קיימים מגוון עזרים.

לדוגמה: ניתן לתלות שרשראות עם תג יציאה לשירותים ליד דלת הכיתה – אחת לתלמיד ואחת לתלמידה. במקום שהתלמידים יבקשו רשות לצאת לשירותים ויפריעו למהלך השיעור, כשהם רואים את התג תלוי ליד הדלת, ברור להם שהם רשאים  לצאת. כמובן שהמורה מבסס לפני כן חוקים שימנעו טיילת של תלמידים.

מענה דיפרנציאלי

בין 10-20% מהתלמידים דורשים מענה דיפרנציאלי, מותאם וייחודי: תלמידים עם בעיות קשב וריכוז שאינם מאובחנים/מטופלים, תלמידים מאתגרים שמפריעים בשיעור כדי לקבל יחס מהמורה ועוד.

מורה שאינו מבין מדוע התלמיד המאתגר מתנהג כפי שהוא מתנהג, לא יודע כיצד להגיב לתלמיד וכיצד להתאים לו מענה. למשל, כשמורה אומר להעתיק מלל רב מהלוח ודרישה זו אינה מתאימה לתלמיד מסוים הוא מרגיש מתוסכל ועלול להפריע. לעומת זאת, כשהמורה מודע לקושי של אותו תלמיד הוא יודע כיצד להתאים לו מראש את המשימה וכפועל יוצא מכן, את הדרישה האקדמית. חשוב כמובן לזכור לתת לאותו תלמיד פידבק חיובי לאחר השלמת המשימה.

ניהול כיתה וטיפול בבעיות משמעת מצריך עבודה, עקביות, התמדה וסבלנות מצד המורה אך מדובר בהשקעה משתלמת. בסוף התהליך המורה והתלמידים ייהנו מכיתה לומדת ושקטה. המורה יתמקד בייעוד שלו במקום לעסוק כל היום בבעיות משמעת והתלמידים ייהנו מלמידה שקטה ואפקטיבית.

לקריאה אודות תוכנית הליווי שלנו להפחתת בעיות משמעת בבתי ספר

סגירת תפריט