תקנון לשימוש בקורס ניהול וניווט כיתה או כל מוצר דיגיטלי של ענת אורן

מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

השימוש בקורס על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.

הצפייה בקורס ו/או הרשמתך כמנוי בחינם או בתשלום לקבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה.

ענת אורן רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לשירות אם יפר את תנאי התקנון.

ענת אורן רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.

אין לעשות בקורס או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.

תנאים כלליים

בכוונת הנהלת הקורס כי הקורס ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.

הנהלת האתר יכולה לשנות מדי פעם את מראה האתר והתכנים הניתנים בו, כל מוצר מידע או קורס שרכשת ואשר ירד מהאתר, תקבל עליו הודעה מראש כך שתוכל לצפות בהם שוב לפני הורדתם מהאתר, במידה ודבר זה יקרה התוכן יכול להימחק לגמרי בהודעה מראש.

במידה והתשלום על המוצרים לא יושלם הנהלת הקורס רשאית להפסיק את השימוש ולחסום את גישתך לקורס.

תקופת הזכות לצפייה לסביבת קורס הינה לכשנה ממועד הרכישה ויתכן שתוארך בסוף התקופה. תקופת הליווי והתמיכה בקבוצת הפייסבוק הינה לכשנה מרכישת הקורס.

תנאי ביטול עסקה: ניתן לקבל זיכוי מלא עד 7 ימים לאחר הרכישה, ובכל מקרה לא יינתן החזר אחרי 7 ימים מעת הרכישה באתר. ובכל מקרה לפי חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981.

זכויות יוצרים

ההרשמה בתשלום עבור מוצרי המידע והקורסים השונים באתר נועדו לשימוש פרטי אישי ובלעדי.

כל התכנים, העיצוב והתצוגה בקורס זה מהווים קנין רוחני של ענת אורן, או של צדדים שלישיים, ומוגנים על פי חוק. כל שימוש בלתי מורשה בהם עלול להוות עבירה פלילית.

אין להעתיק, ולשכפל מידע מהקורס או מהאתר  

מסירת פרטי הגישה האישיים לאחר מהווה עבירה על חוקי השימוש ועשויה להוביל לתביעה ופיצוי כספי.

אין להציג לאחרים תכנים מהקורס ללא רשות מפורשת בכתב.

אין להשתמש בקבצים הגרפיים שבקורס שימוש שאינו פרטי.

איסוף נתונים

עם הרישום לקורס המשתתף נותן בזאת את הסכמתו לצרפו לרשימת הדיוור של ענת אורן לשם קבלת חומר פרסומי/אחר מטעם בית הספר למייל שלו ו/או לטלפון הנייד שלו.

 ניתן להסיר עצמך מהרשימה בכל שלב באמצעות לינק בתחתית כל מייל או באמצעות פניה לענת אורן

הקורס מלווה בקבוצת פייסבוק סודית וסגורה אולם לענת אורן אין שליטה מלאה על הוצאת תכנים בידי חברי הקבוצה מהקבוצה, לכן כל תוכן שיעלה על ידי חברי הקבוצה הינו באחריות חברי הקבוצה בלבד.

אחריות

כל התכנים המועברים ו/או הנמסרים באתר ו/או בקורס ו/או בדיוור הינם בגדר מידע כללי לצורך לימוד והעשרה ולא מהווים המלצות לפעולה ו/או יעוץ.

היישום והשימוש בתכנים הינו על אחריותך הבלעדית.

    מובהר בזה ומודגש כי אין בתכנים הכלולים באתר זה, בכל פורמט שהוא, כדי להוות יעוץ מקצועי, או תחליף ליעוץ שכזה, בכל נושא או תחום, לרבות כל הנאמר ומופץ במסגרת הקורס.
הנהלת הקורס לא תישא באחריות שהיא בקשר לשימוש כלשהו באתר ו/או בתכנים ו/או במידע ו/או בהסתכמות על מידע כלשהו המועבר במסגרת הקורס.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אחריותה של הנהלת הקורס בכל עילה שהיא, לא תעלה על הסכום ששולם על ידי המנוי לקורס עבור רכישת הקורס ניהול וניווט כיתה.

סגירת תפריט